Sätt pluggen i
rena broddhål

Pluggen är stum på höjden vilket gör att den inte kan sjunka in i broddhålet utan skyddar hålet och gängorna uppifrån och ner.

 

Pluggen spänner ut
sig i broddhålet

Pluggen är ihop-tryckbar på bredden vilket gör att pluggen spänner ut sig mot kanterna för att inte falla ur.

 

Sätt verktyget mellan
skon & pluggen

Hålet i pluggen finns för att man ska kunna trycka ihop pluggen och sedan lyfta ut den. Sätt därför verktyget mellan skon och pluggen.

OBS! EJ i pluggens hål.

Att brodda sin häst tar inte bara mycket tid då man måste rengöra broddhålen och sedan underhålla gängorna. Det är även ett tungt arbete som kräver försiktighet. Vi har därför tagit fram en unik broddplugg av högkvalitativ plastmassa, anpassad efter standardmåttet 3/8. Den är enkel att sätta i, den sitter kvar och faller inte ut av sig själv och den är enkel att ta ut. Pluggen skyddar gängorna och minskar på så sätt användningen av gängtappen. Se hur du använder plugger här.

BESTÄLL